Obec Ludvíkovice
Obec Ludvíkovice

Pravidla přístupu

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Obce Ludvíkovice.

  1.     Zveřejnění informací (obsah)
  2.     Způsob a rozsah zveřejňování informací (formy)
  3.     Stanovení veřejných registrů
  4.     Stanovení doprovodných informací
  5.     Ochrana údajů
  6.     Další omezení práva na informace
  7.     Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
  8.     Úhrada za informace
  9.     Zpracování výroční zprávy
 10.    Přístup k předpisům
 11.    Závěrečná ustanovení


1. Zveřejnění informací (obsah)

Obec Ludvíkovice, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

  1.      informace o obci jako právnické osobě  
  2.      organizační strukturu obecního úřadu
  3.      možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování úřadu i orgánů obce  
  4.      postup úřadu při vyřizování žádostí  
  5.      přehled nejdůležitějších předpisů  
  6.      sazebník úhrad za poskytování informací
  7.      výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok


2. Způsob a rozsah zveřejňování informací (formy)

Obec zveřejňuje informace a povinné písemnosti dle příslušných zákonů těmito způsoby:
 

  1. na úřední desce - zejména usnesení orgánů obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce
  2. v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
  3. u pracovníků obecního úřadu - jsou k nahlédnutí předpisy, možnost vyzvednout si tiskopisy a formuláře
  4. odkazy na způsob umožňující dálkový přístup (internet) http://www.ou-ludvikovice.cz

 


3. Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadě jsou vedeny a zpracovány registry:

  1.      evidence obyvatel
  2.      evidence bytů
  3.      evidence žádostí a stížností
  4.      evidence plátců místních poplatků
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.


4. Stanovení doprovodných informací
Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

5. Ochrana údajů
Zveřejňování a poskytování některých údajů z registrů uvedených v čl. 3 může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržování podmínek stanovených zákonem pro jednotlivé registry.

5.1 Ochrana utajovaných skutečností
Za informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.

5.2 Ochrana obchodního tajemství
Osobní údaje, které se nezveřejňují ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění, informace vypovídají o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

5.3 Ochrana obchodního tajemství
Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

5.4 Ochrana údajů o majetkových poměrech
Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu a podklady pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

6. Další omezení práva na informace
/okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů/

Za vnitřní pokyny a personální předpisy obecního úřadu dle §11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:

   *      pokyny pro inventarizaci majetku
   *      pokyny k provedení prověrek a kontrol (např. BOZP)
   *      pracovní řád
   *      podpisový řád
   *      směrnice a oběh dokladů
   *      pracovní a organizační řád obecního úřadu
   *      personální a mzdová agenda
   *      pracovní náplně


7. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetem) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány v podatelně obecního úřadu. Dle charakteru žádosti budou předány k vyřízení příslušnému pracovníkovi obecního úřadu, členům komisí nebo obecního zastupitelstva.

Vyřízení žádostí je možné těmito způsoby:

  1. poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu. (o tomto učiní zaměstnanec záznam).
  2. Odložením žádostí - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tomto vyhotoví zaměstnanec protokol)
  3. Odmítnutím žádosti - pokud se žádostí nevyhoví (nutno vyhotovit k odmítnutí rozhodnutí se všemi náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)                                                      


Je-li proti rozhodnutí ve smyslu § 16 zákona podáno odvolání, jež vyřízeno těmito způsoby:

  1. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je starosta obce příslušnému referátu Městského úřadu v Děčíně.
  2. směřuje - li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je starosta k rozhodnutí obecní radě.


Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/98 Sb. v platném znění).
Postup pro vyřizování žádostí o informace je schematicky znázorněn v příloze č. 9

8. Úhrada za informace
Zveřejňování žádostí provádí obec na své náklady.
Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemně) je prováděno za úhradu.
Výši úhrady za poskytnutí informace vyměří pracovník dle sazebníku >>.

9. Zpracování výroční zprávy
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence pověřený pracovník a předloží ji ke schválení starostovi obce tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

10. Přístup k předpisům
Přístup k předpisům obsaženým ve sbírkách zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, kde do nich lze nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

11. Závěrečná ustanovení
Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje starosta obce. Při řešení otázek uvedených v těchto pravidlech se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Obecní úřad

Svátek

Svátek má Květa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den uprchlíků

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Červen dává jahody a senoseč.

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
zataženo 26 °C 13 °C
zataženo, severovýchodní větřík
vítrSV, 2.64m/s
tlak1022hPa
vlhkost49%

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.