Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie

První zmínka o vsi Ludvíkovice v písemných historických pramenech je z roku 1425. 11. listopadu 1425 vydala Markéta z Kekeřic (Kökeritz), manželka Zikmunda Děčínského z Vartenberka, listinu, kterou zřizuje v kostele sv. Václava v Děčíně kapli Panny Marie a k ní daruje celkem tři platy dva ze vsí Folknáře Malé a Folknáře Velké a jeden ze vsi Ludvíkovice (Ludwicivilla; Libri erectionum, XII, p. 223;  Profous, Antonín: Místní jména v Čechách. Díl II., Praha 1949, s. 688; dále jen Profous). Z této zprávy vyplývá, že ves Ludvíkovice patřila pánům z Vartenberka, vlastníkům hradu Děčína a k němu příslušného panství

     

Ves je zcela určitě starší. Založení vsi je nepochybně výsledkem tzv. německé kolonizace z konce 13. a začátku 14. století. Iniciátory kolonizace byli páni z Michalovic. Centrem a východištěm jejich úsilí byl hrad Ostrý. Kolonizace jako proces osídlování krajiny byla vynucena potřebou vyšších peněžních příjmů. Ty bylo možné zvýšit například rozšířením počtu plátců dávek a daní z řad poddaných. Toho bylo dosahováno extenzivním rozšiřování orné půdy na úkor lesů. Osídlovány byly vyšší polohy, protože nížiny a jinak příhodná místa byla již obsazena. Na konci 13. století byly v samotných Čechách lidské zdroje již vyčerpány a tak se přikročilo ke kolonizaci za účasti importovaných osadníků. Při osídlování severního a severozápadního pohraničí byli nový obyvatelé „rekrutováni“ z území Míšeňska, Saska, Duryňska atd. Na tomto místě je dobré si uvědomit, že v té době bylo území v okolí Königsteinu a Pirny, Dolní a Horní Lužice součástí České království. A páni z Michalovic zde také vlastnili významné majetky například hrady Wehlen a Rathen mezi tehdy českým Královým Kamenem (Königstein) a stejně tak českým Pernem (Pirna). Svého času Jan z Michalovic ovládal i královský hrad Děčín s městem, kterých se ve prospěch krále vzdal za značné odstupné v roce 1283 (Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II. Pragae 1882, Nr. 1298, s. 560). Výsledkem této kolonizace na severozápad od Děčína je například založení vsí Libverda („auf dem lieben werde“ na milém ostrově, první zmínka 1401), Kumpoltice (Gumpoldsdorf, 1388), Folknáře (Falkendorf, 1425), Ludvíkovice (Ludwigsdorf, Losdorf, 1425; Šmilauer, Pány z Michalovic je možné považovat za zakladatele vsi Ludvíkovice.


Od roku 1981 do roku 1992 byla obec součástí města Děčín, poté se opět osamostatnila. Součástí obce byla dříve osada Kámen (která je nyní samostatnou obcí) a osada Folknáře
(nyní část Děčína).

 

Na křižovatce silnic I. a III. třídy je již více než 100 let vybudován památník Dr. Kudlicha, který se zasloužil o zrušení roboty